Over de praktijk

 • In het Gezondheidscentrum zijn drie huisartsen, praktijkondersteuners Somatiek, Praktijkondersteuners GGZ, Physician Assistant en doktersassistenten gevestigd.  Tevens zijn er andere beroepsgroepen werkzaam zoals fysiotherapie (https://fysioholland.nl/fysiotherapie-lelystad-woud)  ergotherapie, podotherapie, maatschappelijk werk, diëtist en de apotheek.  Regelmatig zijn er ook bij de verschillende beroepsgroepen stagiaires werkzaam.

  Praktijkondersteuner huisarts GGZ (POH GGZ)

  De POH GGZ verleent in het bijzonder zorg aan patiënten met psychische problemen. Op verzoek van de huisarts kunt u met hem of haar een afspraak maken.  De kosten vallen onder de huisartsenzorg en worden volledig vergoed.

  Mw. E. de Laet

  Mw. A. van der Post 

  Ervaart u psychische klachten?  Bespreekt het met uw huisarts. DIT KAN GEWOON telefonisch. U kunt OOK NU- JUIST NU gebruik maken van gesprekken bij de POH-GGZ. Bij twijfel of u hulp wilt kunt u altijd even overleggen! U bent ons niet tot last, trek bij tijds aan de bel! Wij staan voor u klaar ook in deze tijd.

   

  Praktijkondersteuner huisarts Somatiek (POHS)

  De POHS is een verpleegkundige functie binnen de huisartsenpraktijk. De POHS verleent gedelegeerde medisch- inhoudelijke huisartsengeneeskundige zorg,  doet zelfstandig consulten en houdt spreekuren voor chronisch zieken.  Het spreekuur gaat op afspraak en/of na een uitnodiging. De kosten vallen onder de huisartsenzorg en worden volledig vergoed.

  N. de Wilde

  F. Amersfoort (per 1-8-2024)

  Bereikbaarheid via onderstaande mailadres of via de doktersassistenten. 

    poh.huisartsenpraktijktwoud@ezorg.nl

 • Huisartsenpraktijk ’t Woud is NHG geaccrediteerd. Dit keurmerk krijgen praktijken die laten zien dat ze continue en systematisch werken aan kwaliteitsverbetering van de geboden zorg. Ook in 2021 hebben wij opnieuw aan deze voorwaarden voldaan.

   

 • Hier kunt u onze Patiënttevredenheidsrapporten inzien.

  https://qualizorgwidget.nl/stream/h/98JI6543936

 • Huisartsenpraktijk ‘t Woud biedt toegankelijke, reguliere huisartsgeneeskundige zorg volgens de huidige professionele standaarden en inzichten aan de bewoners van Lelystad  om zodoende een bijdrage te leveren aan de meest optimale kwaliteit van leven van hun patiënten. Er is aandacht voor de lichamelijke, psychische en sociale vragen van de patiënt.

   

  De werkwijze is er op gericht patiënten in de eerste lijn te behandelen en onnodige verwijzingen te voorkómen. In ons centrum werkt een enthousiast team dat zich kenmerkt door een stimulerende en goede werksfeer met volop ruimte voor het ontplooien van eigen initiatieven.

  Wij horen graag uw positief en negatief commentaar op ons handelen zodat wij de kwaliteit van onze huisartsenpraktijk voortdurend kunnen blijven verbeteren. U kunt dit persoonlijk doorgeven aan de balie of op het spreekuur, ook kunt u dit doen via het bijgevoegde formulier. Klachten-verbeterformulier 2020 Indien nodig nemen wij hierover contact met u op.

 • De huisartsen en andere zorgverleners in onze praktijk fungeren als eerste aanspreekpunt voor mensen met hun primaire gezondheidsvragen. Daarbij vervullen de huisartsen een centrale rol binnen de totale gezondheidszorg. Er wordt integrale, persoonsgerichte, continue en veilige zorg geleverd van goede, zoveel mogelijk evidence-based kwaliteit. De praktijk werkt in haar dienstverlening volgens de protocollen van het NHG. Centraal staan voortdurende educatie en bijscholing van alle medewerkers conform de laatste standaarden en inzichten binnen de huisartsenzorg, ten einde hun patiënten de best mogelijke en veilige zorg te bieden. Integraal onderdeel van de leercyclus binnen de praktijk is een geborgde inbedding van de verworven kennis en inzichten in onze processen en werkwijzen. De praktijk stelt zich, zowel intern als extern, zo toetsbaar mogelijk op. Huisartsenpraktijk ’t Woud tracht zoveel mogelijk ketenzorgprogramma’s die worden aangeboden door de Medrie-ketenzorg te implementeren in de praktijk, zodat de patiënten van onze praktijk deze gestructureerde zorg zo dicht mogelijk in hun woonomgeving kunnen ontvangen.