Waar kunnen wij u mee helpen?

Start dropdown content
sluiten

Herhaal medicatie

U kunt uw herhaalmedicatie online bestellen op MijnGezondheid.net

Naar MijnGezondheid.net

Ik wil meer informatie

Ik wil me aanmelden

U kunt herhaalmedicatie bestellen via Benu Apotheek ’t woud 

https://www.benuapotheek.nl/apotheek/t-woud

Tel:  0320 243093

Overige manieren om herhaalmedicatie aan te vragen bij Benu apotheek ‘t Woud

Medicatie aangevraagd voor 11.00 uur kunt u twee werkdagen later na 16.00 uur ophalen bij de apotheek.

Voor herhaalmedicatie via een andere apotheek kunt u contact opnemen met de desbetreffende apotheek.

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Afspraak maken

Gelieve deze tekst geheel door te lezen alvorens online een afspraak in te plannen!

U kunt 24 uur per dag online een afspraak maken via onderstaand formulier, mits u aangemeld bent MijnGezondheid.net.

U kunt alleen met uw eigen huisarts een afspraak maken, gelieve niet de keuze maken voor geen voorkeur. Als u de afspraak heeft gemaakt, staat deze direct in onze agenda.

Een klacht per consult, wilt u meerdere klachten bespreken neemt u dan contact op met de assistente voor het maken van een dubbele afspraak.

Let op: Wanneer u online een afspraak wilt maken moet u aangemeld zijn bij MijnGezondheid.net. Dit kan via de onderstaande knop. Na het aanmelden kunt u via het onderstaande formulier een afspraak maken. 

Ik wil me Aanmelden

Ik wil meer informatie MijnGezondheid.net

NB: Een door u verkeerd ingeplande afspraak kan wellicht komen te vervallen.

 

U kunt ook telefonisch een afspraak maken. 

 
Telefoonnummer:  (0320) 23 25 19
 

Meer Informatie Telefonische Afspraak

 

1 Klacht per afspraak.

 

Pagina bekijken

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
sluiten

Stel een vraag

U kunt uw vraag stellen op MijnGezondheid.net

Minder dringende vragen waarvoor u niet speciaal een afspraak wilt maken, kunt u online aan ons stellen. Wij proberen binnen 2 werkdagen te antwoorden.

Naar MijnGezondheid.net

Ik wil meer informatie

Ik wil me aanmelden

Bespreekt u uw medische klachten liever direct met een van onze medewerkers?

 Telefoonnummer: (0320) 23 25 19

Elke werkdag open van 08:00 tot 17:00 uur.

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

In/uitschrijven en Wijzigingsformulier

Op dit moment hebben wij ruimte voor nieuwe patiënten in de praktijk van Dr. Amani.  We maken hierop een uitzondering als het om een inschrijving gaat van een partner of minderjarig kind van één van onze patiënten. Neem in deze gevallen contact op met de assistente.

Het onderstaande inschrijfformulier kunt u uitprinten en na het invullen inleveren bij de balie van de huisartsenpraktijk. Bij het inleveren van inschrijfformulier moet u ook uw ID-bewijs en uw zorgverzekeringspasje bij zich hebben.

 

Wilt u iets wijzigen? Vul het wijzigingsformulier in.

https://www.huisartsenpraktijkhetwoud.nl/wp-content/uploads/sites/361/2021/02/layout-wijzigingsformulier-t-Woud.pdf

 

Wilt u zich uitschrijven? Vul het uitschrijvingsformulier in.

https://www.huisartsenpraktijkhetwoud.nl/wp-content/uploads/sites/361/2021/02/layout-uitschrijven-med-dos-opsturen.pdf

Download inschrijfformulier

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
sluiten

Tip of klacht melden

Wij horen graag uw positief en negatief commentaar op ons handelen zodat wij de kwaliteit van onze huisartsenpraktijk voortdurend kunnen blijven verbeteren. U kunt dit persoonlijk doorgeven aan de balie of op het spreekuur, ook kunt u dit doen via het bijgevoegde formulier. Klachten-verbeterformulier 2020 Indien nodig nemen wij hierover contact met u op.

 

Verder wanneer u ontevreden bent en hierover een klacht wilt uiten, bespreek dit dan eerst met de betreffende persoon zelf. Een andere optie is om contact op te nemen met het team  en/of de centrummanager. Een gesprek kan vaak al veel oplossen.

Het kan echter gebeuren dat het niet lukt om tot een oplossing te komen of dat u de klacht niet met de betrokkene(n) wilt bespreken. U kunt zich dan richten tot de klachtenfunctionaris.

Binnen Huisartsenpraktijk ’t woud is (via Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg) een onafhankelijk klachtenfunctionaris beschikbaar. U kunt via hun website uw klacht kenbaar maken. Via de website kunt u de weg bepalen welke u wilt inslaan in het afhandelen  van uw klacht.

Voor meer informatie over Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg, klikt u hier.

Is de klacht via de klachtenfunctionaris niet naar tevredenheid opgelost, dan kunt u besluiten om via info@zorggeschil.nl uw klacht te melden bij Geschilleninstantie Zorggeschillen (GZ). U betaalt € 50,- klachtengeld.
GZ doet een bindende uitspraak. U kunt veroordeeld worden tot een bijdrage van max. € 500,- in de proceskosten. GZ kan u een schadeclaim toekennen tot max. € 25.000,-
Indien u niet tevreden bent met de uitspraak kunt u binnen 2 maanden na de uitspraak een verzoek indienen tot vernietiging bij de Kantonrechter.

 

Over Huisartsenpraktijk ’t Woud

In Huisartsenpraktijk ’t Woud werken momenteel drie huisartsen. Dit team wordt ondersteund door de praktijkondersteuners, spreekuurondersteuners, physician assistant en doktersassistentes.

Wanneer u contact opneemt met de praktijk, krijgt u contact met de doktersassistentes. Zij helpen u bij het maken van een afspraak en/of kunnen antwoord geven op praktische vragen. Binnen de praktijk werken ook 4 praktijkondersteuners. Zij begeleiden u bij chronisch lichamelijke aandoeningen of psychische klachten.

Momenteel neemt Dr. Amani nieuwe patiënten aan.

De huisartsen van Huisartsenpraktijk ’t Woud zijn:

 • A.F. Amani
 • L. Grigorian
 • F.P. Los

Huisartsenpraktijk ’t Woud is NHG geaccrediteerd. Dit keurmerk krijgen praktijken die laten zien dat ze continue en systematisch werken aan kwaliteitsverbetering van de geboden zorg. Ook in 2019 hebben wij opnieuw aan deze voorwaarden voldaan.

 

Assistenten

Het eerste contact met de huisartsenpraktijk 't Woud zal veelal via de doktersassistente plaatsvinden.
Al onze assistentes zijn geschoold en bekwaam voor al hun werkzaamheden.
Met regelmaat gaan onze assistentes naar bijscholingen om hun kennis up to date te houden.

Ook op het gebied van triage zijn onze assistentes extra getraind. Ieder gegeven advies wordt besproken met de huisarts.

Over de praktijk

 • In het Gezondheidcentrum zijn drie huisartsenpraktijken gevestigd en 4 praktijkverpleegkundigen.  Tevens zijn er andere beroepsgroepen werkzaam zoals fysiotherapie (https://fysioholland.nl/fysiotherapie-lelystad-woud)  thuiszorg, maatschappelijk werk, verloskunde, psychologie en de apotheek.  Regelmatig zijn er ook bij de verschillende beroepsgroepen stagiaires werkzaam.

  Praktijkondersteuner huisarts GGZ (POH GGZ)

  De POH GGZ verleent in het bijzonder zorg aan patiënten met psychische problemen. Op verzoek van de huisarts kunt u met hem of haar een afspraak maken.  De kosten vallen onder de huisartsenzorg en worden volledig vergoed.

  Mw. E. de Laet

  Mw. A. van der Post 

   

  POH-GGZ – Gesprek:  kan! – Telefonisch tijdens corona crisis

  Heeft u last van alles wat anders gaat, ervaart u paniek, angst, stress of andere klachten? We moeten allemaal wennen aan de regels waar we ons nu aan moeten houden tijdens de Corona crisis. De een heeft hier meer last van dan de ander.

  Ervaart u psychische klachten?  Bespreekt het met uw huisarts. DIT KAN GEWOON telefonisch. U kunt OOK NU- JUIST NU gebruik maken van gesprekken bij de POH-GGZ. Bij twijfel of u hulp wilt kunt u altijd even overleggen! U bent ons niet tot last, trek bij tijds aan de bel! Wij staan voor u klaar ook in deze tijd.

   

  Praktijkondersteuner huisarts Somatiek (POHS)

  De POHS is een verpleegkundige functie binnen de huisartsenpraktijk. De POHS verleent gedelegeerde medisch- inhoudelijke huisartsengeneeskundige zorg,  doet zelfstandig consulten en houdt spreekuren voor chronisch zieken.  Het spreekuur gaat op afspraak en/of na een uitnodiging. De kosten vallen onder de huisartsenzorg en worden volledig vergoed.

  Bereikbaarheid via onderstaande mailadressen of via de assistente van de huisarts.

  Mevr. H. de Lange    poh.huisartsenpraktijktwoud@ezorg.nl

  Mevr. R. van Dijk      poh.huisartsenpraktijktwoud@ezorg.nl

 • Huisartsenprakktijk ’t Woud is NHG geaccrediteerd. Dit keurmerk krijgen praktijken die laten zien dat ze continue en systematisch werken aan kwaliteitsverbetering van de geboden zorg. Ook in 2021 hebben wij opnieuw aan deze voorwaarden voldaan.

   

 • Hier kunt u onze Patiënttevredenheidsrapporten inzien.

  https://qualizorgwidget.nl/stream/h/98JI6543936

 • Huisartsenpraktijk ‘t Woud biedt toegankelijke, reguliere huisartsgeneeskundige zorg volgens de huidige professionele standaarden en inzichten aan de bewoners van Lelystad  om zodoende een bijdrage te leveren aan de meest optimale kwaliteit van leven van hun patiënten. Er is aandacht voor de lichamelijke, psychische en sociale vragen van de patiënt.

   

  De werkwijze is er op gericht patiënten in de eerste lijn te behandelen en onnodige verwijzingen te voorkómen. In ons centrum werkt een enthousiast team dat zich kenmerkt door een stimulerende en goede werksfeer met volop ruimte voor het ontplooien van eigen initiatieven.

  Wij horen graag uw positief en negatief commentaar op ons handelen zodat wij de kwaliteit van onze huisartsenpraktijk voortdurend kunnen blijven verbeteren. U kunt dit persoonlijk doorgeven aan de balie of op het spreekuur, ook kunt u dit doen via het bijgevoegde formulier. Klachten-verbeterformulier 2020 Indien nodig nemen wij hierover contact met u op.

 • De huisartsen en andere zorgverleners in onze praktijk fungeren als eerste aanspreekpunt voor mensen met hun primaire gezondheidsvragen. Daarbij vervullen de huisartsen een centrale rol binnen de totale gezondheidszorg. Er wordt integrale, persoonsgerichte, continue en veilige zorg geleverd van goede, zoveel mogelijk evidence-based kwaliteit. De praktijk werkt in haar dienstverlening volgens de protocollen van het NHG. Centraal staan voortdurende educatie en bijscholing van alle medewerkers conform de laatste standaarden en inzichten binnen de huisartsenzorg, ten einde hun patiënten de best mogelijke en veilige zorg te bieden. Integraal onderdeel van de leercyclus binnen de praktijk is een geborgde inbedding van de verworven kennis en inzichten in onze processen en werkwijzen. De praktijk stelt zich, zowel intern als extern, zo toetsbaar mogelijk op. Huisartsenpraktijk ’t Woud tracht zoveel mogelijk ketenzorgprogramma’s die worden aangeboden door de Medrie-ketenzorg te implementeren in de praktijk, zodat de patiënten van onze praktijk deze gestructureerde zorg zo dicht mogelijk in hun woonomgeving kunnen ontvangen.

Medewerkers

Dhr. A.F. Amani
Huisarts, BIG-nummer: 19066836501

Werkt op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

Dr. Amani neemt wel nieuwe patiënten aan.

Dhr. F.P. Los
Huisarts, BIG-nummer: 49022577301

Werkt op maandag, dinsdag en vrijdag.

Dr. Los neemt geen nieuwe patiënten aan.

Mevr. L. Grigorian
Huisarts, BIG-nummer: 59062398601

Werkt op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag.

Dr. Grigorian neemt geen nieuwe patiënten aan.

Dhr N. Blokhuijzen
Waarnemende huisarts

Werkt op Woensdag

Mevr. N. Yousoufi,
Huisarts i.o, BIG-nummer: 29925648001

Werkt op maandag, donderdag en vrijdag.

Mevr. K. Qayoumi
Physician assistant, BIG-nummer: 69925513981

Werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

 

M. Lambregtse
Assistente

Werkt op maandag en dinsdag

Mevr. H. de Lange
Praktijkondersteuner Somatiek

Werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Email: poh.huisartsenpraktijktwoud@ezorg.nl

Mw. G. Hettiarchchige
Praktijkondersteuner Somatiek

Werkt op woensdag en vrijdag

Email: poh.huisartsenpraktijktwoud@ezorg.nl

Annemieke van der Post
Praktijkondersteuner GGZ

Werkt op maandag, dinsdag ochtend, woensdag ochtend en donderdag

 

Ellen de Laet
Praktijkondersteuner GGZ

Werkt op dinsdag en donderdag

 

S. Mintjes
Praktijkondersteuner Jeugd

Werkt op dinsdag

E. Mohseni
Assistente
A. Meijberg
Assistente
H. Ahmadzai
Assistente
D. Lenderink
Assistente
S. Yusuf
Assistente
N. Bouali
Assistente

Openingstijden

Inloggen in uw medisch dossier?

Met MijnGezondheid.net kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week online zorgzaken regelen bij uw huisarts of apotheek.
Zo kunt u bijvoorbeeld online een afspraak maken, herhaalmedicatie bestellen of een bericht sturen. Hoe gemakkelijk is dat?

Meer informatie over MijnGezondheid.net

Handig om te weten

Voor veel gestelde vragen ga naar de onderstaande pagina 

Lees meer

Via de onderstaande pagina kunt u meer informatie vinden over de overige disciplines binnen ons centrum

informatie over vergoeding van hulpmiddelen: 

https://www.zusterjansen.nl/leefwijzer/hulpmiddelen/

 

Lees meer

Uitgelicht

Qualizorg

Beoordelingsvideo

Beoordelingsvideo

Thuisarts.nl

Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten?

Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar de website Thuisarts.nl.
Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekten.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Apotheek.nl

Zoekt u specifieke informatie over medicijnen?

Voor informatie over medicijnen verwijzen wij u graag door naar de website Apotheek.nl.
Apotheek.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over medicijnen.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent