Waar kunnen wij u mee helpen?

Start dropdown content
sluiten

Herhaal medicatie

U kunt uw herhaalmedicatie online bestellen op MijnGezondheid.net

Naar MijnGezondheid.net

Ik wil meer informatie

Ik wil me aanmelden

U kunt herhaalmedicatie bestellen via Benu Apotheek ’t woud 

https://www.benuapotheek.nl/apotheek/t-woud

Tel:  0320 243093

Overige manieren om herhaalmedicatie aan te vragen bij Benu apotheek ‘t Woud

Medicatie aangevraagd voor 11.00 uur kunt u twee werkdagen later na 16.00 uur ophalen bij de apotheek.

Voor herhaalmedicatie via een andere apotheek kunt u contact opnemen met de desbetreffende apotheek.

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

Afspraak maken

Gelieve deze tekst geheel door te lezen alvorens online een afspraak in te plannen!

U kunt 24 uur per dag online een afspraak maken via onderstaand formulier, mits u aangemeld bent MijnGezondheid.net.

U kunt alleen met uw eigen huisarts een afspraak maken, gelieve niet de keuze maken voor geen voorkeur. Als u de afspraak heeft gemaakt, staat deze direct in onze agenda.

Een klacht per consult, wilt u meerdere klachten bespreken neemt u dan contact op met de assistente voor het maken van een dubbele afspraak.

Let op: Wanneer u online een afspraak wilt maken moet u aangemeld zijn bij MijnGezondheid.net. Dit kan via de onderstaande knop. Na het aanmelden kunt u via het onderstaande formulier een afspraak maken. 

Ik wil me Aanmelden

Ik wil meer informatie MijnGezondheid.net

NB: Een door u verkeerd ingeplande afspraak kan wellicht komen te vervallen.

 

U kunt ook telefonisch een afspraak maken. 

 
Telefoonnummer:  (0320) 23 25 19
 

Meer Informatie Telefonische Afspraak

 

1 Klacht per afspraak.

 

Pagina bekijken

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
sluiten

Stel een vraag

U kunt uw vraag stellen op MijnGezondheid.net

Minder dringende vragen waarvoor u niet speciaal een afspraak wilt maken, kunt u online aan ons stellen. Wij proberen binnen 2 werkdagen te antwoorden.

Naar MijnGezondheid.net

Ik wil meer informatie

Ik wil me aanmelden

Bespreekt u uw medische klachten liever direct met een van onze medewerkers?

 Telefoonnummer: (0320) 23 25 19

Elke werkdag open van 08:00 tot 17:00 uur.

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content

In/uitschrijven en Wijzigingsformulier

Op dit moment hebben wij geen ruimte voor nieuwe patiënten in de praktijk van Dr. Amani.  We maken hierop een uitzondering als het om een inschrijving gaat van een partner of minderjarig kind van één van onze patiënten. Neem in deze gevallen contact op met de assistente.

Het onderstaande inschrijfformulier kunt u uitprinten en na het invullen inleveren bij de balie van de huisartsenpraktijk. Bij het inleveren van inschrijfformulier moet u ook uw ID-bewijs en uw zorgverzekeringspasje bij zich hebben.

 

Wilt u iets wijzigen? Vul het wijzigingsformulier in.

https://www.huisartsenpraktijkhetwoud.nl/wp-content/uploads/sites/361/2021/02/layout-wijzigingsformulier-t-Woud.pdf

 

Wilt u zich uitschrijven? Vul het uitschrijvingsformulier in.

https://www.huisartsenpraktijkhetwoud.nl/wp-content/uploads/sites/361/2021/02/layout-uitschrijven-med-dos-opsturen.pdf

Wilt u iemand machtigen voor inzage van uw dossier? vul het machtigingsformulier in

https://www.huisartsenpraktijkhetwoud.nl/wp-content/uploads/sites/361/2024/01/FORM-P-003-Machtiging-voor-inzage-dossierr.pdf

Download inschrijfformulier

Einde dropdown content, druk om terug te keren naar de buttonrij
Start dropdown content
sluiten

Tip of klacht melden

Wij horen graag uw positief en negatief commentaar op ons handelen zodat wij de kwaliteit van onze huisartsenpraktijk voortdurend kunnen blijven verbeteren. U kunt dit persoonlijk doorgeven aan de balie of op het spreekuur, ook kunt u dit doen via het bijgevoegde formulier. Klachten-verbeterformulier 2020 Indien nodig nemen wij hierover contact met u op.

 

Verder wanneer u ontevreden bent en hierover een klacht wilt uiten, bespreek dit dan eerst met de betreffende persoon zelf. Een andere optie is om contact op te nemen met het team  en/of de centrummanager. Een gesprek kan vaak al veel oplossen.

Het kan echter gebeuren dat het niet lukt om tot een oplossing te komen of dat u de klacht niet met de betrokkene(n) wilt bespreken. U kunt zich dan richten tot de klachtenfunctionaris.

Binnen Huisartsenpraktijk ’t woud is (via Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg) een onafhankelijk klachtenfunctionaris beschikbaar. U kunt via hun website uw klacht kenbaar maken. Via de website kunt u de weg bepalen welke u wilt inslaan in het afhandelen  van uw klacht.

Voor meer informatie over Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg, klikt u hier.

Is de klacht via de klachtenfunctionaris niet naar tevredenheid opgelost, dan kunt u besluiten om via info@zorggeschil.nl uw klacht te melden bij Geschilleninstantie Zorggeschillen (GZ). U betaalt € 50,- klachtengeld.
GZ doet een bindende uitspraak. U kunt veroordeeld worden tot een bijdrage van max. € 500,- in de proceskosten. GZ kan u een schadeclaim toekennen tot max. € 25.000,-
Indien u niet tevreden bent met de uitspraak kunt u binnen 2 maanden na de uitspraak een verzoek indienen tot vernietiging bij de Kantonrechter.

 

Over Huisartsenpraktijk ’t Woud

Praktijkwijzigingen vanaf 1 juli 2024

In de praktijk is per 1 juli 2024 een splitsing gemaakt tussen de huisartsen: A.F. Amani en L. Grigorian. Daarnaast zal dokter F. Los per eind september met pensioen gaan en daarom afscheid nemen van onze praktijk. U bent hierover schriftelijk door ons geïnformeerd, waarbij staat vermeld wie uw vaste huisarts is. 

Wat blijft hetzelfde:

 • De praktijken blijven gevestigd op het huidige adres: Griend 25 – 23
 • De praktijken gaan door onder dezelfde naam: Huisartsenpraktijk ‘t Woud
 • U kunt dezelfde kwalitatief goede zorg verwachten.
 • Het telefoonnummer waarmee u ons kan bereiken blijft: 0320-232519
 • De doktersassistenten, Physician Assistant en praktijkondersteuners blijven voor beide artsen werken.
 • Huisarts Amani en Grigorian blijven studenten in diverse disciplines opleiden.
 • De website van de praktijk blijft bestaan: www.huisartsenpraktijkhetwoud.nl
 • In de vakantie periodes of tijdens ziekte zullen de praktijken voor elkaar waarnemen of er zal een waarnemend huisarts worden ingezet.

 

 • Dokter A.F. Amani is aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.
 • Dokter L. Grigorian is aanwezig op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag. Let op: Per 1 september 2024 is dokter Grigorian aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 

 

Wordt jij onze waarnemend huisarts? Lees meer

Over de praktijk

 • In het Gezondheidscentrum zijn drie huisartsen, twee praktijkondersteuners Somatiek, twee Praktijkondersteuners GGZ, één Physician Assistant en meerdere doktersassistenten werkzaam.  Tevens zijn er andere beroepsgroepen werkzaam zoals fysiotherapie (https://fysioholland.nl/fysiotherapie-lelystad-woud)  ergotherapie, podotherapie, maatschappelijk werk, diëtist en de apotheek.  Regelmatig zijn er ook bij de verschillende beroepsgroepen stagiaires werkzaam.

  Praktijkondersteuner huisarts GGZ (POH GGZ)

  De POH GGZ verleent in het bijzonder zorg aan patiënten met psychische problemen. Op verzoek van de huisarts kunt u met hem of haar een afspraak maken.  De kosten vallen onder de huisartsenzorg en worden volledig vergoed.

  Mw. E. de Laet

  Mw. A. van der Post 

  Ervaart u psychische klachten?  Bespreekt het met uw huisarts. DIT KAN GEWOON telefonisch. U kunt OOK NU- JUIST NU gebruik maken van gesprekken bij de POH-GGZ. Bij twijfel of u hulp wilt kunt u altijd even overleggen! U bent ons niet tot last, trek bij tijds aan de bel! Wij staan voor u klaar ook in deze tijd.

   

  Praktijkondersteuner huisarts Somatiek (POHS)

  De POHS is een verpleegkundige functie binnen de huisartsenpraktijk. De POHS verleent gedelegeerde medisch- inhoudelijke huisartsengeneeskundige zorg,  doet zelfstandig consulten en houdt spreekuren voor chronisch zieken.  Het spreekuur gaat op afspraak en/of na een uitnodiging. De kosten vallen onder de huisartsenzorg en worden volledig vergoed.

  N. de Wilde

  F. Amersfoort (per 1-8-2024)

  Bereikbaarheid via onderstaande mailadres of via de doktersassistenten. 

    poh.huisartsenpraktijktwoud@ezorg.nl

 • Huisartsenpraktijk ’t Woud is NHG geaccrediteerd. Dit keurmerk krijgen praktijken die laten zien dat ze continue en systematisch werken aan kwaliteitsverbetering van de geboden zorg. Ook in 2021 hebben wij opnieuw aan deze voorwaarden voldaan.

   

 • Hier kunt u onze Patiënttevredenheidsrapporten inzien.

  https://qualizorgwidget.nl/stream/h/98JI6543936

 • Huisartsenpraktijk ‘t Woud biedt toegankelijke, reguliere huisartsgeneeskundige zorg volgens de huidige professionele standaarden en inzichten aan de bewoners van Lelystad  om zodoende een bijdrage te leveren aan de meest optimale kwaliteit van leven van hun patiënten. Er is aandacht voor de lichamelijke, psychische en sociale vragen van de patiënt.

   

  De werkwijze is er op gericht patiënten in de eerste lijn te behandelen en onnodige verwijzingen te voorkómen. In ons centrum werkt een enthousiast team dat zich kenmerkt door een stimulerende en goede werksfeer met volop ruimte voor het ontplooien van eigen initiatieven.

  Wij horen graag uw positief en negatief commentaar op ons handelen zodat wij de kwaliteit van onze huisartsenpraktijk voortdurend kunnen blijven verbeteren. U kunt dit persoonlijk doorgeven aan de balie of op het spreekuur, ook kunt u dit doen via het bijgevoegde formulier. Klachten-verbeterformulier 2020 Indien nodig nemen wij hierover contact met u op.

 • De huisartsen en andere zorgverleners in onze praktijk fungeren als eerste aanspreekpunt voor mensen met hun primaire gezondheidsvragen. Daarbij vervullen de huisartsen een centrale rol binnen de totale gezondheidszorg. Er wordt integrale, persoonsgerichte, continue en veilige zorg geleverd van goede, zoveel mogelijk evidence-based kwaliteit. De praktijk werkt in haar dienstverlening volgens de protocollen van het NHG. Centraal staan voortdurende educatie en bijscholing van alle medewerkers conform de laatste standaarden en inzichten binnen de huisartsenzorg, ten einde hun patiënten de best mogelijke en veilige zorg te bieden. Integraal onderdeel van de leercyclus binnen de praktijk is een geborgde inbedding van de verworven kennis en inzichten in onze processen en werkwijzen. De praktijk stelt zich, zowel intern als extern, zo toetsbaar mogelijk op. Huisartsenpraktijk ’t Woud tracht zoveel mogelijk ketenzorgprogramma’s die worden aangeboden door de Medrie-ketenzorg te implementeren in de praktijk, zodat de patiënten van onze praktijk deze gestructureerde zorg zo dicht mogelijk in hun woonomgeving kunnen ontvangen.

Medewerkers

Dhr. A.F. Amani
Huisarts, BIG-nummer: 19066836501

Werkt op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

Dr. Amani neemt geen nieuwe patiënten aan.

Dhr. F.P. Los
Huisarts, BIG-nummer: 49022577301

Werkt op maandag, dinsdag en vrijdag (tot eind sept 2024).

Dr. Los neemt geen nieuwe patiënten aan.

Mevr. L. Grigorian
Huisarts, BIG-nummer: 59062398601

Werkt op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag. Per 1 sept 2024 werkzaam op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 

Dr. Grigorian neemt geen nieuwe patiënten aan.

Mevr. K. Qayoumi
Physician assistant, BIG-nummer: 69925513981

Werkt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend

 

M. Brouwers
Manager

Werkt op maandag en donderdag

M. Lambregtse
Assistente

Werkt op maandag en dinsdag ochtend

N. de Wilde
Praktijkondersteuner Somatiek, BIG-nummer: 29052997930

Werkt op dinsdag, woensdag en donderdag 

Email: poh.huisartsenpraktijktwoud@ezorg.nl

F. Amersfoort
Praktijkverpleegkundige, BIG-nummer: 99067017730

Werkt op maandag, woensdag en donderdag (per 1 augustus 2024)

Email: poh.huisartsenpraktijktwoud@ezorg.nl

Annemieke van der Post
Praktijkondersteuner GGZ

Werkt op maandag, dinsdag ochtend, woensdag ochtend en donderdag

 

Ellen de Laet
Praktijkondersteuner GGZ

Werkt op dinsdag, woensdag en donderdag

 

S. Mintjes
Praktijkondersteuner GGZ-Jeugd

Werkt op dinsdag

L. Prophitius
Praktijkondersteuner GGZ-Jeugd

Werkt op dinsdag

E. Mohseni
Assistente

Werkt op maandag en dinsdag

A. Hermeler - Meijberg
Assistente

Werkt op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag

H. Ahmadzai
Assistente

Werkt op maandag, donderdag en vrijdag

D. Lenderink
Assistente

Werkt op maandag, dinsdagochtend, woensdag, donderdagochtend en vrijdag 

S. Yusuf
Assistente

Werkt op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag

N. Bouali
Assistente

Werkt op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 

J. Rutkūnaitė
Stagiaire doktersassistent

Openingstijden

Inloggen in uw medisch dossier?

Met MijnGezondheid.net kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week online zorgzaken regelen bij uw huisarts of apotheek.
Zo kunt u bijvoorbeeld online een afspraak maken, herhaalmedicatie bestellen of een bericht sturen. Hoe gemakkelijk is dat?

Meer informatie over MijnGezondheid.net

Handig om te weten

Voor veel gestelde vragen ga naar de onderstaande pagina 

Lees meer

Via de onderstaande pagina kunt u meer informatie vinden over de overige disciplines binnen ons centrum

informatie over vergoeding van hulpmiddelen: 

https://www.zusterjansen.nl/leefwijzer/hulpmiddelen/

 

Lees meer

Positieve gezondheid

link naar positieve gezondheid

https://mijn-positieve-gezondheid.headease.nl/simple

Uitgelicht

Qualizorg

Beoordelingsvideo

Beoordelingsvideo

Thuisarts.nl

Zoekt u specifieke informatie over gezondheid en ziekten?

Voor medische informatie verwijzen wij u graag door naar de website Thuisarts.nl.
Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over gezondheid en ziekten.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent

Apotheek.nl

Zoekt u specifieke informatie over medicijnen?

Voor informatie over medicijnen verwijzen wij u graag door naar de website Apotheek.nl.
Apotheek.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie over medicijnen.

Geef in onderstaand zoekveld aan waar u naar op zoek bent