« terug naar vorige pagina

Mevr. K. Qayoumi

Mijn naam is Khatera Qayoumi. Ik ben werkzaam bij de huisartsenpraktijk ’t woud als Physician Assistant ( PA). 

Physician Assistant (PA) is de naam van een relatief nieuw beroep/functie in de gezondheidszorg in Nederland en werd in 2000 in NL geintroduceerd naar Amerikaans model. Een PA beschikt over brede medische kennis en vaardigheden en handelt binnen het specialisme waarin hij/zij tenminste werkzaam is op het niveau van een huisarts. Ook het verrichten van medisch technische handelingen behoren tot het competentieprofiel.

Steeds meer medische specialisten en huisartsen maken gebruik van deze ervaren professionals die speciaal zijn opgeleid om vaak voorkomende taken van de artsen over te nemen. Een PA biedt zelfstandig geneeskundige zorg, in een samenwerkingsverband met een medisch specialist of huisarts.