« terug naar vorige pagina

Afspraak maken

Per 08 april 2015 zijn wij overgestapt op een nieuw, gebruiksvriendelijker systeem voor het online afspraken maken. Naast online afspraken maken kunt u  ook bellen voor het maken van afspraken.

U kunt op werkdagen afspraken maken tussen 08.00 – 17.00, wilt u een afspraak maken voor dezelfde dag dan geven wij er de voorkeur aan dat u belt tussen 08.00 – 10.00.

Telefoonnummer:  (0320) 23 25 19

De assistente zorgt voor een soepele gang van zaken binnen de praktijk. Dit betekent dat zij op verzoek van de dokter vraagt waarvoor u hem/haar wilt raadplegen. Ook voor de assistentes geldt een beroepsgeheim.                                          

In veel gevallen kan zij u advies geven, hiervoor is zij speciaal opgeleid. Alle adviezen worden achteraf gecontroleerd door uw huisarts. Voor een afspraak wordt maximaal 10 minuten gereserveerd. Een afspraak is bedoeld voor één probleem en één persoon. Indien u denkt meer tijd nodig te hebben, wilt u dit dan bij het maken van de afspraak melden?

De telefoon is vaak druk bezet, u helpt de assistente door de gesprekken kort te houden.

Afspraken die minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, worden in rekening gebracht.  Afzeggen kan op het afzegbandje via het telefoonnummer van uw huisarts in het keuzemenu. (keuze 2) Of via de assistente.